Η Υπηρεσία Ιατρικής Υποστήριξης ευπαθών ομάδων, στην ουσία αποτελεί την εξέλιξη του Κοινωνικού Ιατρείου μας. 

Καθόσον, οι ιατρικές ανάγκες πλέον, είναι σε μεγαλύτερες πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς, δημιουργήσαμε μια ομάδα από εθελοντές ιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό η οποία παρεμβαίνει στοχευόμενα και υπό προϋποθέσεις σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες όπως, πρόσφυγες, ΑμεΑ κλπ, παρέχοντας ιατρικές υπηρεσίες επί τόπου.  

 

  • Ιατρείο για τα Α.με.Α σε συνεργασία με τη ΜΚΟ "Ανοιχτή Αγκαλιά" 
  • Ιατρείο για τους πρόσφυγες σε συνεργασία με τη ΜΚΟ «Γιατροί του Κόσμου»