Τα δεδομένα που μας οδήγησαν στη δημιουργία του συλλόγου ήταν:

  • Η έλλειψη στον τόπο μας ανάλογων υπηρεσιών (με σκοπό να βοηθήσουμε στην ανάπτυξή τους).
  • Την στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους. Οι χρονίως πάσχοντες μπαινοβγαίνουν στα νοσοκομεία με ποικίλες επιπλοκές  που οφείλονται σε λοιμώξεις. Πολλές φορές είναι βαριές λόγω των νοσοκομειακών στελεχών μικροβίων που είναι πολυανθεκτικά σε φάρμακα.
  • Στην απελευθέρωση νοσοκομειακών κλινών από τους ασθενείς με χρόνια νοσήματα ώστε να διατίθενται περισσότερο σε οξέα πιο επείγοντα προβλήματα. Αντί να χτίζεις κλίνες, μπορείς να  χρησιμοποιείς τις υπάρχουσες καλύτερα.

 

Από το 2001 πραγματοποιήσαμε χιλιάδες νοσηλείες στα σπίτια σε χρονίως πάσχοντες.

Πολλοί ασθενείς μας παρακολουθούνται για πολλά χρόνια στα σπίτια τους και δεν χρειάστηκαν ξανά το νοσοκομείο, ζώντας στο ζεστό οικογενειακό τους περιβάλλον.

Τα πλείστα των προβλημάτων των ασθενών αυτών αντιμετωπίζονται καλύτερα στο σπίτι όταν εκπαιδεύεται σωστά η οικογένεια και όταν παρακολουθούνται σωστά από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Η εξοικονόμηση είναι πολύ μεγάλη για τις οικογένειες, το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία.

 

Η κοινωνική οικονομία είναι σημαντική.

Η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει τους ασθενείς που δεν νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο αλλά στο σπίτι.

Με δεδομένο ότι το  κόστος ανά νοσοκομειακή κλίνη ανά ημέρα  είναι 400-600 ευρώ, και με το γεγονός ότι ο μέσος χρόνος νοσηλείας ανά ασθενή είναι 8-10 ημέρες, αντιλαμβάνεται κανείς το συνολικό όφελος όταν οι ασθενείς αυτοί μπορούν και νοσηλεύονται στο σπίτι. 

Αν συνυπολογισθούν τα έξοδα της οικογένειας ή τα χρήματα που μπορεί να μη λαμβάνουν από την εργασία τους οι συγγενείς στηρίζοντας τον πάσχοντα στο νοσοκομείο, προκύπτει η σημαντική συμβολή στην κοινωνική οικονομία.