Το Κοινωνικό Ιατρείο λειτουργεί αποκλειστικά με ραντεβού. 

Εξυπηρετεί μόνο άνεργους και ανασφάλιστους ασθενείς. Δεν εξυπηρετούμε επείγοντα περιστατικά.

Τα ραντεβού κλείνονται από τις  9 π.μ. μέχρι την 1 μ.μ. στο τηλέφωνο 2102112395 και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία μας τα απαιτούμενα έγγραφα που να αποδεικνύουν την ανεργία ή την μη ασφάλισή τους.

​Επιστημονικά Υπεύθυνος Ιατρός: Δρ. Κωνσταντινίδης Ιωάννης.

Σύμβουλοι και συνεργάτες εθελοντές Ιατροί:

 1. Βαρβουτσή-Κωνσταντινίδη Μαρία-Φιλάνθη, Παιδίατρος
 2. Βιτάκης Σπύρος, Καρδιολόγος 
 3. Γκαρνέτας Χρήστος, Ψυχίατρος- Ψυχοθεραπευτής
 4. Γλυνάτσης Μικές, Χειρουργός
 5. Ιωαννίδης Θεολόγος-Θεοφάνης, Ορθοπεδικός
 6. Κοντοκώστας Κίμωνας, Νευρολόγος
 7. Κωνσταντινίδης Πολύδωρος, Παθολόγος
 8. Μπουχούτσου Δέσποινα, Παιδίατρος
 9. Ξιφαράς Μιχάλης, Νευρολόγος
 10. Πέτρου Σοφία, Παθολόγος
 11. Πίνη Ευαγγελία, Ρευματολόγος
 12. Πισιώτης Νικόλαος, Ουρολόγος

 

Εφόσον στο Φαρμακείο μας υπάρχουν τα απαιτούμενα φάρμακα, παραδίδονται δωρεάν στους ασθενείς.

Σε διαφορετική περίπτωση τους χορηγείται σχετική Ιατρική Συνταγή.

Η "Νοσηλεία" είναι μέλος της κοινότητας του Δικτύου αξιοποίησης περισσευούμενων φαρμάκων (GIVMED) και συνεργαζόμαστε με άλλα κοινωνικά φαρμακεία και ΜΚΟ ώστε να προωθούμε τα περισσευούμενα φάρμακα όπου υπάρχει ανάγκη. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κοινωνικού Ιατρείου και Κοινωνικού Φαρμακείου 

Άδεια Λειτουργίας 3146/ 30-1-2014

Άρθρο 1ο  Επωνυμία

Συστήνεται το Κοινωνικό Ιατρείο και Κοινωνικό Φαρμακείο με την επωνυμία «Κοινωνικό Ιατρείο και Κοινωνικό Φαρμακείο ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑ», το οποίο θα λειτουργήσει με την εθελοντική προσφορά ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, νοσηλευτών, φαρμακοποιών και λοιπών πολιτών. Το Κοινωνικό Ιατρείο και Κοινωνικό Φαρμακείο θα λειτουργούν στο πλαίσιο των κοινωνικών υπηρεσιών του Συλλόγου.

Άρθρο 2ο  Σκοπός

Σκοπός της δομής είναι η κάλυψη των αναγκών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και η φαρμακευτική περίθαλψη ευπαθών ομάδων, όπως οι ανασφάλιστοι, οι άνεργοι και οι μετανάστες καθώς και η παροχή υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής στο γενικότερο πληθυσμό της περιοχής των Πατησίων  του Δήμου Αθηναίων.

Η λειτουργία του κοινωνικού ιατρείου και φαρμακείου στηρίζεται στη φιλοσοφία του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας, αλλά και στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας, καθώς και στην υποστήριξη των τοπικών φορέων υγείας.

Άρθρο 3ο  Έδρα και  κτιριακή   υποδομή

Το Κοινωνικό Ιατρείο στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Έδρας του Συλλόγου στην οδό Ιακωβάτων 50  στα  Πατήσια. 

Άρθρο 4ο  Παροχές

Το Κοινωνικό Ιατρείο παρέχει δωρεάν πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη σε ειδικές κατηγορίες δικαιούχων όπως καθορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού, καθώς και υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής στο γενικότερο πληθυσμό της περιοχής.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο παρέχει δωρεάν φάρμακα σε ασθενείς -δικαιούχους των υπηρεσιών που παρέχονται από το Κοινωνικό Ιατρείο.

Επιπλέον θα λειτουργεί δανειστική αποθήκη ορθοπεδικών υλικών, όπως πατερίτσες,  νοσηλευτικά κρεβάτια, αναπηρικά καρότσια κλπ. τα οποία θα παραδίδονται στους αναγκαιούχους με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής και οι οποίοι θα υποχρεούνται στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση.

 Άρθρο 5ο  Ωράριο Λειτουργίας

Το Κοινωνικό Ιατρείο και Κοινωνικό Φαρμακείο θα λειτουργούν για τους δικαιούχους από Δευτέρα έως και Πέμπτη και ώρες 16.00 - 19.00, μόνο με  ραντεβού.  Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εθελοντών και τη ζήτηση των υπηρεσιών μας από τους δικαιούχους θα υπάρχει τροποποίηση των ημερών και του ωραρίου λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση θα ανακοινώνεται έγκαιρα το πρόγραμμα λειτουργίας.

Σε καθορισμένες ημέρες μπορούν να εκτελούνται νοσηλευτικές πράξεις στο Ιατρείο, όπως ενεσοθεραπεία, αλλαγές τραυμάτων, κλπ, από εθελοντές Νοσηλευτές /τριες κατά τις πρωινές ώρες λειτουργίας της Γραμματείας. 

 Άρθρο 6ο Διοίκηση

Την ευθύνη της λειτουργίας του Κοινωνικού Ιατρείου και Φαρμακείου θα έχει ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Ιατρός, ο οποίος  ορίζεται από το Διοικ. Συμβούλιο του Συλλόγου και  ο οποίος θα επιβλέπει τη λειτουργία του ιατρείου και φαρμακείου και  θα επιλύει προβλήματα που ενδεχομένως θα προκύπτουν.

Η Γραμματέας  του Συλλόγου  θα παρέχει  την απαιτούμενη  διοικητική υποστήριξη (συλλογή και έλεγχος δικαιολογητικών, έκδοση κάρτας υγείας, ενημέρωση ατομικών ηλεκτρονικών και έντυπων ιατρικών φακέλων των δικαιούχων, κλείσιμο ραντεβού κ.τ.λ ) για την ομαλή λειτουργία του κοινωνικού ιατρείου και φαρμακείου.

 Άρθρο 7ο  Δικαιούχοι περίθαλψης

Δικαιούχοι των υπηρεσιών του κοινωνικού ιατρείου και φαρμακείου είναι οι κάτοχοι της κάρτας υγείας που εκδίδεται από το Κοινωνικό Ιατρείο του Συλλόγου ή άλλο νόμιμο Κοινωνικό Ιατρείο, θα έχει ετήσια ισχύ και θα ανανεώνεται μετά από επανέλεγχο των δικαιολογητικών.

Για την έκδοση της κάρτας θα λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια όπως:

1.-Ασφαλιστική κατάσταση: Ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι ανασφάλιστος.

2.- Εργασιακή κατάσταση: Άνεργος χωρίς καμία ασφαλιστική κάλυψη ή εργαζόμενος χωρίς τη δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης.

3.- Οικονομική και περιουσιακή κατάσταση: Το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία του δικαιούχου θα πρέπει να είναι τέτοια που να αποδεικνύουν ότι διαβιεί κάτω από τα όρια της φτώχειας. (Φορολογική Δήλωση και  Δήλωση Ε9)

Δικαιολογητικά εγγραφής

Για την εγγραφή του δικαιούχου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

* Αίτηση του ενδιαφερομένου (Έντυπο θα παρέχει η Γραμματεία)

* Ταυτότητα ή Διαβατήριο.

*  Βιβλιάριο ασθενείας που δεν είναι σε ισχύ.

* Εκκαθαριστικό Εφορίας και Ε9 ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την Εφορία ότι δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση.

* Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.τ.λ. ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

* Α.Μ.Κ.Α.

* Κάρτα ανεργίας.

Άρθρο 8ο  Πόροι

Οι πόροι για τη λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου και Κοινωνικού Φαρμακείου προέρχονται από ιδίους πόρους του Συλλόγου, από δωρεές ιδιωτών, Ιδρυμάτων  και εταιρειών καθώς και από χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Άρθρο 9ο  Δικαιώματα και υποχρεώσεις δικαιούχων

 • Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται τους υπαλλήλους, τους ιατρούς και τους χώρους του κοινωνικού Ιατρείου και φαρμακείου.
 • Είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη της κάρτας υγείας.
 • Η κάρτα υγείας ανήκει αποκλειστικά στο δικαιούχο και απαγορεύεται η μεταβίβασή της σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
 • Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν την κάρτα αποκλειστικά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του κοινωνικού Ιατρείου και φαρμακείου.
 • Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας
 • Οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε δικαιολογητικό ζητηθεί συμπληρωματικά από τη Γραμματεία.

Άρθρο 10ο  Διαδικασία διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Ιατρός έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τη διακοπή των παροχών σε οποιονδήποτε δικαιούχο, εφόσον:

 • Παραβεί τον παρόντα Κανονισμό.
 • Δημιουργεί πρόβλημα στο χώρο, στους ιατρούς και στους λοιπούς εθελοντές.
 • Δεν εμπίπτει στις προϋποθέσεις που απαιτούνται.
 • Προβεί σε παράνομες ενέργειες κάθε μορφής.

Άρθρο 11ο Διαδικασία αποδοχής συνεργασίας Ιατρών

Οι Ιατροί που θα εξετάζουν τους ασθενείς θα είναι εθελοντές και δεν νομιμοποιούνται σε διεκδίκηση αμοιβής για τις υπηρεσίες τους. Για το λόγο αυτό θα υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση στη Γραμματεία, στην οποία θα  ορίζουν τις ημέρες και ώρες που μπορούν να παρέχουν τις δωρεάν εθελοντικές υπηρεσίες τους.

Οι εθελοντές Ιατροί θα πρέπει  επίσης να καταθέτουν στη Γραμματεία του Συλλόγου αντίγραφα του Πτυχίου τους καθώς και της Άδειας ασκήσεως Επαγγέλματος και Ειδικότητας.

Για να ενταχθεί κάποιος Ιατρός στους εθελοντές του Κοινωνικού Ιατρείου θα πρέπει να έχει την έγκριση - αποδοχή του Επιστημονικά Υπεύθυνου Ιατρού του Ιατρείου.

Ο παρόν Εσωτερικός Κανονισμός συντάχθηκε και εγκρίθηκε από το  Διοικητικό Συμβούλιο του «Συλλόγου Νοσηλεία», σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ. 5 του Καταστατικού του Συλλόγου, σήμερα Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014 και τίθεται σε ισχύ από σήμερα.

Δελτίο Τύπου - Έναρξη & πρόγραμμα Κοινωνικού Ιατρείου (1/4 - 3/4/2014)...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο  βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι είμαστε και τυπικά έτοιμοι να λειτουργήσουμε το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ μας. Έγκριτοι και καταξιωμένοι εθελοντές Ειδικευμένοι Ιατροί, Φαρμακοποιοί, Νοσηλευτές και Γραμματείς στέκονται κοντά  μας και κοντά στους ασθενείς που έχουν την ανάγκη τους για να λύσουν προβλήματα υγείας.   Στην αρχή της προσπάθειάς μας θα λειτουργούν τα εξής Ιατρεία: Παθολογικό, Παιδιατρικό, Καρδιολογικό, Ουρολογικό, Νευρολογικό, Ρευματολογικό, Ψυχιατρικό, Χειρουργικό και Ορθοπεδικό.  Το Κοινωνικό Ιατρείο θα λειτουργεί από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη από τις 3 μ.μ. μέχρι τις 7 μ.μ. μόνο με ραντεβού και με βάση  σχετικό Πρόγραμμα στην έδρα του Συλλόγου, επί της Οδού Ιακωβάτων 50 στα Πατήσια, απέναντι από το Νοσοκομείο «Παμμακάριστος». Θα εξυπηρετεί μόνο άνεργους και ανασφάλιστους ασθενείς. Δεν δεχόμαστε επείγοντα περιστατικά. Τα ραντεβού θα κλείνονται από τις  9 π.μ. μέχρι την 1 μ.μ. στο τηλέφωνο 2102112395 και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν στη Γραμματεία μας τα απαιτούμενα έγγραφα που να αποδεικνύουν την  ανεργία ή την μη ασφάλισή τους. Εφόσον στο Φαρμακείο μας υπάρχουν τα απαιτούμενα φάρμακα, θα παραδίδονται στους ασθενείς δωρεάν. Σε διαφορετική περίπτωση θα τους χορηγείται σχετική Ιατρική Συνταγή. Ο Σύλλογός μας  ανήκει στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που έχουν σοβαρό έργο να παρουσιάσουν αλλά δεν  έχουν χρηματοδοτηθεί από το Κράτος. Όμως, υπάρχουν  πάγιες οικονομικές υποχρεώσεις που πρέπει να τις εκτελέσουμε. Γι’ αυτό, κάθε ιδιωτική πρωτοβουλία για οικονομική στήριξη του  έργου μας  είναι ευπρόσδεκτη. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε  από το Τηλέφωνο 2102112395  (8π.μ.έως 2μ.μ.)  Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Δρ Ι. Κωνσταντινίδης                                                      Γιώργος Α. Ρούσσος       Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Κοινωνικού Ιατρείου 01/04/2014 – 03/04/2014   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ 01 / 04 / 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ 02 / 04 / 2014 ΠΕΜΠΤΗ 03 / 04 / 2014 Καρδιολόγος         4-7 μ.μ Νευρολόγος           Ορθοπεδικός           Ουρολόγος     2-4 μ.μ     Παθολόγος     4-7 μ.μ     Παιδίατρος       4-7 μ.μ.   Πνευμονολόγος           Ρευματολόγος           Ψυχίατρος                   Μόνο με ραντεβού στο 210 211 2395 ...