Η "Νοσηλεία" στηρίζει τους μοναχικούς ασθενείς.

Στην Ομάδα Στήριξης  Μοναχικού Ασθενή, εκπαιδευμένοι εθελοντές προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μοναχικούς ασθενείς προκειμένου να αναπληρώσουν το κενό ύπαρξης οικογενειακού ή φιλικού περιβάλλοντος.

Οι κουβέντες παρηγοριάς, η βοήθεια στη σίτιση, το διάβασμα ενός βιβλίου είναι μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι εθελοντές μας.

Το Πρόγραμμα παρέχεται στο Γ.Ν.Θ.Π. "Η Παμμακάριστος" και πιλοτικά στο σπίτι.