Ιατρεία σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου.

Εθελοντές του Συλλόγου «Νοσηλεία» στα Ιατρεία για τους πρόσφυγες στο Ελληνικό σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου.