Δωράκια στους ασθενείς απ' τους εθελοντές μας

Τμήμα της ομάδας των εθελοντών μας από την Υπηρεσία Στήριξης Μοναχικού Ασθενή (Υ.Σ.Μ.Α), μαζί με τις ευχές τους για ταχεία ανάρρωση, πρόσφεραν χειροποιήτα δωράκια σε όλους τους ασθενείς του Νοσοκομείου ΓΝΘΠ "Η Παμμακάριστος".