Θέσεις εργασίας στη "Νοσηλεία"

Η «Νοσηλεία» αναζητά  Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Διοικητικό προσωπικό (συνολικά 6 θέσεις) για έμμισθη άμεση απασχόληση σε πρόγραμμα που θα υλοποιήσει η Οργάνωση στην Αθήνα.

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

1. ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (3) - Μερική απασχόληση

ΙΑΤΡΟΣ - Κωδικός θέσης «ΙΑΤ»

 • Ειδικότητα Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

(4ωρη πενθήμερη απασχόληση)

 

ΙΑΤΡΟΣ - Κωδικός θέσης «ΙΑΤΠ»

 • Ειδικότητα Παιδιατρικής
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

(4ωρη πενθήμερη απασχόληση)

 

ΙΑΤΡΟΣ - Κωδικός θέσης «ΙΑΤΔ»

 • Ειδικότητα Δερματολογίας
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

(4ωρη πενθήμερη απασχόληση)

 

2. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (1) - Πλήρης απασχόληση

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ - Κωδικός θέσης «ΝΟΣ»

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας

 (8ωρη πενθήμερη απασχόληση)

 

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (2) - Πλήρης και μερική απασχόληση

Γραμματέας/ Διοικητική Υπάλληλος - Κωδικός θέσης «ΓΔΠ»

 • Προϋπηρεσία γραμματειακής υποστήριξης
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, άριστη χρήση Excel, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Internet, Social media) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Ικανότητα σωστής τήρησης διαδικασιών και χρονοδιαγραμμάτων, ιεράρχησης προτεραιοτήτων
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας

(8ωρη πενθήμερη απασχόληση)

 

Γραμματέας/ Διοικητική Υπάλληλος - Κωδικός θέσης «ΓΔΜ»

 • Προϋπηρεσία γραμματειακής υποστήριξης
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, άριστη χρήση Excel, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Internet, Social media) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Ικανότητα σωστής τήρησης διαδικασιών και χρονοδιαγραμμάτων, ιεράρχησης προτεραιοτήτων
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας

(5ωρη πενθήμερη απασχόληση)

 

Επιθυμητά προσόντα για όλες τις θέσεις εργασίας:

 • Δεξιότητες συνεργασίας σε ομάδα
 • Προθυμία για εργασία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον
 • Καλή ανταπόκριση σε troubleshooting και συνθήκες πίεσης
 • Εθελοντική δράση, γνώση Φαρσί ή και Αραβικά θα ληφθούν υπόψη

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων και Συνοδευτικής Επιστολής έως τις 29/09/2016 στο [email protected].

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας παρακαλείστε όπως σημειώσετε τον κωδικό θέσης.