Η "Νοσηλεία" και το Vodafone World of Difference 2016

Αναζητούμε νέους με ενθουσιασμό και δυναμισμό, που διαθέτουν τις γνώσεις και τα προσόντα για να συμβάλουν ουσιαστικά και με μετρήσιμα αποτελέσματα στο έργο της «Νοσηλείας»!!!

 

To πρόγραμμα Vodafone World of Difference, δίνει τη δυνατότητα σε 10 νέους να εργαστούν για έξι μήνες στον κοινωφελή μη κερδοσκοπικό οργανισμό της επιλογής τους, για να υλοποιήσουν συγκεκριμένο έργο που θα έχουν συναποφασίσει με τον εκάστοτε οργανισμό, με σκοπό την κάλυψη καίριων αναγκών της κοινωνίας.

 Η Vodafone Ελλάδας θα καταβάλει στον οργανισμό το μισθό και τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές κάθε υποψηφίου, που θα επιλεγεί μέσα από τον σχετικό διαγωνισμό.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Αριθμός επιτυχόντων: 10

Ηλικία συμμετεχόντων: 18-35

Διάρκεια εργασίας: 6 μήνες

Έναρξη εργασίας: Ιανουάριος 2017

Μισθός: έως 8.000 €, Εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές: έως 2.000 €

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 19 Σεπτεμβρίου - 16 Οκτωβρίου 2016

 

Αναζητάμε προτάσεις για συνεργασία με:

Κοινωνικό Λειτουργό, Εργοθεραπευτή, Ψυχολόγο,

Web/graphic designer και Digital Marketing & Social Media Coordinator χωρίς να αποκλείονται άλλες ενδιαφέρουσες προτάσεις

 

Καθένας από τους 10 επιτυχόντες θα διατηρεί εργοδοτική σχέση με τον οργανισμό της επιλογής του, ο οποίος θα καλύπτεται από σχετική σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Vodafone Ελλάδας www.vodafone.gr/world-of-difference, κυρία Αλεξάνδρα Παπανικολάου (T 2106702691).

-MKO «Νοσηλεία» www.nosilia.org.gr, κυρία Όλγα Παπαδοηλιοπούλου (T 2102112395).