Στηρίζουμε την Κάριτας Αθήνας

Η «Νοσηλεία» στηρίζει το σπουδαίο έργο της Κάριτας Ελλάς και συνεχίζει να  προσφέρει στην Κάριτας Αθήνας παιχνίδια, κλινοσκεπάσματα και ρουχισμό για τις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες.