Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού  του Σωματείου μας   καλούνται τα μέλη μας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση το Σάββατο 25  Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 8.30΄μ.μ. στα Γραφεία της Οργάνωσης, και σε περίπτωση μη απαρτίας το επόμενο  ΣΑΒΒΑΤΟ 4 Μαρτίου 2017 και ώρα 8.30΄μ.μ. στην Αίθουσα του «GREEN PARK» εντός του Άλσους Βεϊκου στο Γαλάτσι, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

1.- Υποβολή και έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού έτους 2016.

2.- Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3.- Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

4.- Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017.

5.- Υποβολή ερωτήσεων και προτάσεων σχετικών με το έργο της Οργάνωσης.

 

Μετά τη Γενική Συνέλευση θα ακολουθήσει  η ψηφοφορία για ανάδειξη νέου Δ.Σ. για την επόμενη τριετία.

Καλούνται όσα μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή να το δηλώσουν στη Γραμματεία της Οργάνωσης μέχρι την Τετάρτη 1/3/2017.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Προέδρος

Δρ Ιωάννης Κωνσταντινίδης 

                                             

Ο Γραμματέας

Γιώργος Α. Ρούσσος