Συνεργασίες

  Συνέργειες με Φορείς:

• Που ασχολούνται µε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο πλαίσιο ενηµερωτικών και επιστηµονικών εκδηλώσεων

• Που παρέχουν εκπαιδευτικά, υποστηρικτικά προγράμματα και δράσεις στο πλαίσιο της ανάπτυξης ικανοτήτων

• Για την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων και χρήση νέων τεχνολογιών

  

Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες μας!

 

Επίσης:

 Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παµµακάριστος»

• Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.)

• Ίδρυμα Μιμηκοπούλου

• Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

• Σωµατείο «ΑΓΑΠΑΝ»

• Σύλλογος «Η ΦΛΟΓΑ»

• Ελληνική εταιρεία παρηγοριτικής-ανακουφιστικής αγωγής και φροντίδας

• Μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας ΓΑΛΙΛΑΙΑ

• Ογκολογική Εταιρεία Κύπρου (Ο.Ε.Κ.)

• Αλληλοστήριξη µε Κοινωνικά Φαρµακεία

(Μητροπολιτικό Κοιν. Ιατρείο Ελληνικού, Κοινωνικές ∆οµές Αντιµετώπισης της Φτώχειας ∆. Γαλατσίου, Φαρµακείο Αλληλεγγύης στα Πατήσια κ.ά)

• Π.Ε.ΦΙ.Π. (Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων)

• 1ου Ειδικό ∆ηµοτικό σχολείο Κερατσινίου

• ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς