ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL info@nosilia.org.gr
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ 2102112395
ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

Αναγγελία νέου προγράμματος “e-Φροντίδα υγείας”

Πρόγραμμα e- Φροντίδα υγείας: Ψηφιακή κλινική για κατ’ οίκον ιατρική περίθαλψη μέσω τηλεϊατρικής.

Στο πλαίσιο της πανδημίας από τον ιό COVID-19, προκειμένου να υποστηρίξουμε επιπλέον τους ασθενείς που χρήζουν φροντίδας υγείας στην καθημερινότητά τους και τις οικογένειές τους, ενισχύουμε τις κατ’ οίκον υπηρεσίες μας με τεχνολογικά προηγμένες, καινοτόμες λύσεις.

Για τις ανάγκες των ασθενών με χρόνια νοσήματα και των ηλικιωμένων, σχεδιάσαμε ένα «έξυπνο» πρόγραμμα κατ’ οίκον υποστήριξης ασθενών με σκοπό να τους παρέχουμε δωρεάν ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (πρόληψη, διάγνωση, παρακολούθηση, αποκατάσταση).
Σε συνδυασμό με τις κατ’ οίκον υπηρεσίες που ήδη παρέχουμε από το 2001, με το πρόγραμμα e- Φροντίδα υγείας, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο μοντέλο διαχείρισης του χρόνιου ασθενή στο σπίτι, εφαρμόζοντας προσωποποιημένη ιατρική (personalized medicine).

Με την πολύτιμη υποστήριξη του Ιδρύματος The Helidoni Foundation Inc. και του Ιδρύματος Vodafone, θα δημιουργήσουμε μία διαδικτυακή – Ψηφιακή κλινική και θα διαμορφώσουμε την 1η κινητή μονάδα Φροντίδας Υγείας (e-HealthCare Unit) με ειδικό εξοπλισμό τηλεϊατρικής και ειδικές ασύρματες ιατρικές συσκευές.

Χρησιμοποιώντας το πιστοποιημένο, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο σύστημα τηλεμετρίας, καταγραφής και παρακολούθησης βιολογικών σημάτων και παραμέτρων υγείας, vida24 της Vidavo, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της Νοσηλείας θα επισκέπτεται τους ασθενείς στο σπίτι τους και θα πραγματοποιεί τις μετρήσεις.
Τα δεδομένα θα μεταφέρονται αυτόματα στην Ψηφιακή Κλινική μας όπου και θα δημιουργηθεί ένας Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας με λειτουργίες διάδρασης και στοιχεία που αποτυπώνουν το ιατρικό προφίλ του ασθενούς, ώστε να μπορεί να διασυνδεθεί στη συνέχεια με το δίκτυο των ιατρών της Νοσηλείας.

Ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των μετρήσεων, θα δίνεται η δυνατότητα για:
-τηλεσυνεδρία με τον ειδικό γιατρό,
-διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων,
-άυλη συνταγογράφηση.

Το πρόγραμμα θα υποστηρίξουν περισσότεροι από 30 εθελοντές ιατροί της Νοσηλείας από διάφορες ειδικότητες αλλά και άλλοι επαγγελματίες της υγείας.
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει άμεσα και θα εξυπηρετήσει αρχικά τους ασθενείς στην περιοχή της Αθήνας, στοχεύοντας σταδιακά να επεκταθεί σε όλη την Αττική.

 

Ευχαριστούμε θερμά τους υποστηρικτές: