ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL info@nosilia.org.gr
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ 2102112395
ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

Η βέλτιστη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης για ένα υγιή εγκέφαλο

Ο αριθμός των ανθρώπων με υπέρταση (ΥΠ) διπλασιάστηκε τα τελευταία 30 χρόνια. Η ΥΠ ανήκει στους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου που προκαλούν θάνατο.

Η σχέση μεταξύ της ΥΠ και των καρδιοαγγειακών επεισοδίων ακόμη και σε νέους και σε μεσήλικες έχει απόλυτα τεκμηριωθεί. Η σχέση μεταξύ της υψηλής αρτηριακής πίεσης(ΑΠ) με την γνωστική λειτουργία και άνοια μελετήθηκε λιγότερο και έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια.

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι τα επίπεδα της ΑΠ συσχετίζονται με ταχύτερη μείωση της γνωστικής λειτουργίας και μεγαλύτερο κίνδυνο για άνοια αργότερα στην ζωή. Η αύξηση της ΑΠ από την νεαρή ηλικία συνδέεται με χειρότερη γνωστική λειτουργία στην μέση ηλικία. Οι περισσότερες μελέτες έχουν εστιαστεί στην συστολική αρτηριακή πίεση (ΣΑΠ).

Σε αυτή την μελέτη που έγινε από τον Li και συν.  δημοσιεύτηκε στο Journal of  American College Of Cardiology, μελετήθηκαν 17000 υγιείς ενήλικες 50 χρόνων και άνω προκειμένου να αξιολογηθούν τα διάφορα επίπεδα της ΑΠ σε σχέση με την γνωστική λειτουργία , την άνοια και τον θάνατο.

Βρέθηκε ότι η υψηλή ΑΠ και η πίεση σφυγμού(ΠΣ) συνδέονται ανεξάρτητα με την επιταχυνόμενη μείωση της σφαιρικής γνωστικής λειτουργίας, με τον αυξημένο κίνδυνο άνοιας και με τους αυξημένους θανάτους. Αντίθετα η διαστολική αρτηριακή πίεση (ΔΑΠ) έδειξε σημαντική αντίθετη συσχέτιση με την κλινική εξέλιξη.

Η επίδραση της μακροχρόνια αυξημένης ΣΑΠ στην γνωστική λειτουργία και την θνησιμότητα είναι σύμφωνή με προηγούμενες μελέτες. Η ανεύρεση της αντίθετης τάσης για την ΔΑΠ είναι ενδιαφέρουσα  και μπορεί να συσχετίζεται με την γνωστή σχέση της ΔΑΠ με τα καρδιοαγγειακά επεισόδια. Αυτές οι μελέτες έδειξαν ότι όχι μόνο η υψηλή αλλά και η πολύ χαμηλή ΔΑΠ είναι επιβλαβής και τα επίπεδα <70 και ιδιαίτερα <60 mmHg συνδέονται με μειωμένη μυοκαρδιοαγγειακή αιμάτωση και υποκλινική μυοκαρδιοαγγειακή βλάβη και αυξημένο κίνδυνο για καρδιοαγγειακά επεισόδια. Αυτή η αντίθετη σχέση της χαμηλής ΔΑΠ μπορεί να οφείλεται στην απώλεια της αυτορρύθμισης των εγκεφαλικών αγγείων που παρατηρείται σε χρόνια υπέρταση.

Η πίεση σφυγμού (ΠΣ)μετριέται εύκολα και είναι η διαφορά μεταξύ της ΣΑΠ και της ΔΑΠ και δεν έχει μελετηθεί ιδιαίτερα σε σχέση με την γνωστική λειτουργία.

Η ΣΑΠ και ΔΑΠ αυξάνουν μέχρι την ηλικία των 55 χρόνων και μετά διαφοροποιούνται, η ΣΑΠ συνεχίζει να αυξάνει ενώ η ΔΑΠ μειούται. Η διεύρυνση ΠΣ μπορεί να οφείλεται τόσο στην προοδευτική αρτηριοσκλήρυνση όσο και στην μειωμένη ενδοτικότητα των αγγείων. Η σκλήρυνση των αγγείων οδηγεί στην αύξηση της ΣΑΠ ενώ παράλληλα η απώλεια την ενδοτικότητας εμποδίζει την αρτηριακή πίεση να αυξηθεί κατά την διαστολική φάση οπότε μειούται η ΔΑΠ.

Εφόσον δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία που να καθυστερεί την έκπτωση της γνωστικής λειτουργίας οι ερευνητές εστίασαν την έρευνα για τον έλεγχο των τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου όπως είναι η υπέρταση.

Μια πρόσφατη μετά- ανάλυση έδειξε ότι ο έλεγχος της ΑΠ με αντι-υπερτασικα  φάρμακα συνδέεται με σημαντική μείωση του κινδύνου για άνοια και γνωστική λειτουργία.

Οι διεθνείς οδηγίες για την ρύθμιση της υπέρτασης προτείνουν λιγότερο αυστηρούς στόχους για ηλικίες >65 χρόνων ιδιαίτερα σε ευπαθείς πληθυσμούς σε  εξαρτώμενους ασθενείς και σε ασθενείς με ορθοστατική υπόταση.

Οι ερευνητές προτείνουν για την συστολική αρτηριακή πίεση 110-130mmHg και για την διαστολική 70-80mmHg για να διατηρείται καλή η πίεση σφυγμού και να αποφεύγεται η υπόταση και τα καρδιοαγγειακά συμβάματα.

Γενικά πρέπει να γίνουν προγράμματα για την πρόληψη της υπέρτασης για παιδιά και νέους (φυσική κατάσταση, διατροφή, παχυσαρκία).

 

Πηγή: Rodrigo Fernadez-Jimenez, Carlos Real.J Am. Coll Cardiol.2022,77(14)1336-1339.