ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL info@nosilia.org.gr
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ 2102112395
ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

Νέες θέσεις εργασίας στη Νοσηλεία

Ο πιστοποιημένος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός Σύλλογος Νοσηλεία επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων εργασίας:

 

1) Θέση Νοσηλευτή/ τριας για πρωινή 5νθήμερη πλήρη απασχόληση (ή μερική απασχόληση με ωράριο κατόπιν συνεννόησης)

Ο υποψήφιος/ η υποψήφια Νοσηλευτής/τρια θα είναι μέλος της διεπιστημονικής Ομάδας της Νοσηλείας και θα συνεργάζεται με όλες τις ειδικότητες (ιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές) πραγματοποιώντας κατ’ οίκον επισκέψεις νοσηλευτικής φροντίδας στους ωφελούμενους των προγραμμάτων του Οργανισμού, στην περιοχή της Αθήνας.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες

 • Πραγματοποίηση κατ΄ οίκον επισκέψεων/ παρεμβάσεων
 • Εκτέλεση όλων των πράξεων νοσηλευτικής αρμοδιότητας
 • Εκτίμηση των αναγκών φροντίδας των ασθενών, βάσει σταθμισμένων διεθνών κλιμάκων
 • Εκπαίδευση και συμβουλευτική των φροντιστών/οικείων των ασθενών
 • Χρήση ψηφιακών εργαλείων και της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας παρακολούθησης ασθενών.


Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Επαγγελματική εμπειρία στην άσκηση Νοσηλευτικής
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Χειρισμός Η/Υ
 • Ενσυναίσθηση, οργανωτικές ικανότητες, διαχείριση χρόνου, δεξιότητες επικοινωνίας, ικανότητα συνεργασίας
 • Απολυτήριο στρατού ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής (για τους άνδρες).

 

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες

 • Προϋπηρεσία/ εξειδίκευση στην Ανακουφιστική Φροντίδα
 • Υψηλή προσαρμοστικότητα
 • Συναισθηματική ανθεκτικότητα
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Ταυτότητα μέλους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος
  (Ε.Ν.Ε.)
 • Συστατικές επιστολές σχετικές με το αντικείμενο εργασίας
 • Εθελοντισμός.

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Εργασία χωρίς βάρδιες
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Αστική Ευθύνη
 • Εκπαίδευση
 • Ευχάριστο, δυναμικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ –ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται έως και τις 15 Ιουνίου 2021:

1. Να συμπληρώσουν εδώ την ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ και
2. Να αποστείλουν Βιογραφικό σημείωμα, Συνοδευτική επιστολή, Πτυχίο και Άδεια άσκησης επαγγέλματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
info@nosilia.org.gr, με θέμα τον κωδικό «ΝΟΣ».

 

2) Θέση Ιατρού με μερική απασχόληση

Ο υποψήφιος/ η υποψήφια Ιατρός θα είναι μέλος της διεπιστημονικής Ομάδας της Νοσηλείας και θα συνεργάζεται με όλες τις ειδικότητες (ιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές) πραγματοποιώντας κατ’ οίκον επισκέψεις στους ωφελούμενους των προγραμμάτων του Οργανισμού, στην περιοχή της Αθήνας.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες

 • Πραγματοποίηση κατ΄ οίκον επισκέψεων ή/και τηλεσυνεδριών στους ασθενείς των προγραμμάτων της Νοσηλείας
 • Εκτίμηση των ιατρικών αναγκών και συνεργασία με την υπόλοιπη διεπιστημονική ομάδα του οργανισμού
 • Χρήση ψηφιακών εργαλείων και της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας παρακολούθησης ασθενών.

 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 • Πτυχίο Ιατρικής
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Ειδικότητα Παθολόγου ή Παθολόγου- Ογκολόγου, Γενικού Ιατρού
 • Ταυτότητα μέλους Ιατρικού Συλλόγου
 • Ενσυναίσθηση, οργανωτικές ικανότητες, διαχείριση χρόνου, δεξιότητες επικοινωνίας, ικανότητα συνεργασίας
 • Απολυτήριο στρατού ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής (για τους άνδρες).

 

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες

 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Εθελοντική ενασχόληση στον τομέα μη κερδοσκοπικών οργανώσεων
 • Συστατικές επιστολές.

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Ευελιξία στο ωράριο απασχόλησης
 • Αστική Ευθύνη
 • Εκπαίδευση
 • Ικανοποιητικές αποδοχές
 • Ευχάριστο, δυναμικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ –ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται έως και τις 15 Ιουνίου 2021:

 1. Να συμπληρώσουν εδώ την ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ και
 2. Να αποστείλουν Βιογραφικό σημείωμα, Συνοδευτική επιστολή, Πτυχίο και Άδεια άσκησης επαγγέλματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
  info@nosilia.org.gr, με θέμα τον κωδικό «ΙΑΤ».

 

 

3) Θέση Ψυχολόγου με μερική απασχόληση

Ο υποψήφιος/ η υποψήφια Ψυχολόγος θα είναι μέλος της διεπιστημονικής Ομάδας της Νοσηλείας και θα συνεργάζεται με όλες τις ειδικότητες (ιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές) πραγματοποιώντας κατ’ οίκον επισκέψεις στους ωφελούμενους των προγραμμάτων του Οργανισμού, στην περιοχή της Αθήνας.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες

 • Πραγματοποίηση κατ΄ οίκον συνεδριών ή/και τηλεσυνεδριών για την υποστήριξη χρονίως πασχόντων ασθενών ή/και των μελών της οικογένειάς τους (φροντιστές)
 • Συνεργασία με την υπόλοιπη Διεπιστημονική Ομάδα της Νοσηλείας
 • Χρήση ψηφιακών εργαλείων και της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας παρακολούθησης ασθενών.


Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 • Πτυχίο Ψυχολογίας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Εργασιακή εμπειρία
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Ενσυναίσθηση, οργανωτικές ικανότητες, διαχείριση χρόνου, δεξιότητες επικοινωνίας, ικανότητα συνεργασίας
 • Απολυτήριο στρατού ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής (για τους άνδρες).

 

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες

 • Εμπειρία στην ψυχολογική υποστήριξη χρονίως πασχόντων
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Εθελοντική ενασχόληση στον τομέα μη κερδοσκοπικών οργανώσεων
 • Συστατικές επιστολές.

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Ευελιξία στο ωράριο απασχόλησης
 • Ικανοποιητικές αποδοχές
 • Αστική ευθύνη
 • Εκπαίδευση
 • Ευχάριστο, δυναμικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας.

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ –ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται έως και τις 15 Ιουνίου 2021:

 1. Να συμπληρώσουν εδώ την ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ και
 2. Να αποστείλουν Βιογραφικό σημείωμα, Συνοδευτική επιστολή, Πτυχίο και Άδεια άσκησης επαγγέλματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
  info@nosilia.org.gr, με θέμα τον κωδικό «ΨΥΧ».

 

 

4) Θέση Φυσικοθεραπευτή/τριας με μερική απασχόληση

Ο υποψήφιος/ η υποψήφια Φυσικοθεραπευτής/τρια θα είναι μέλος της διεπιστημονικής Ομάδας της Νοσηλείας και θα συνεργάζεται με όλες τις ειδικότητες (ιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές) πραγματοποιώντας κατ’ οίκον επισκέψεις στους ωφελούμενους των προγραμμάτων του Οργανισμού, στην περιοχή της Αθήνας.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες

 • Πραγματοποίηση κατ΄ οίκον συνεδριών φυσικοθεραπείας για την υποστήριξη των ασθενών
 • Συνεργασία με την υπόλοιπη Διεπιστημονική Ομάδα της Νοσηλείας
 • Χρήση ψηφιακών εργαλείων και της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας παρακολούθησης ασθενών.


Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 • Πτυχίο Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Εργασιακή εμπειρία
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Ενσυναίσθηση, οργανωτικές ικανότητες, διαχείριση χρόνου, δεξιότητες επικοινωνίας, ικανότητα συνεργασίας
 • Απολυτήριο στρατού ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής (για τους άνδρες).

 

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες

 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Εθελοντική ενασχόληση στον τομέα μη κερδοσκοπικών οργανώσεων
 • Συστατικές επιστολές.

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Ευελιξία στο ωράριο απασχόλησης
 • Ικανοποιητικές αποδοχές
 • Αστική Ευθύνη
 • Εκπαίδευση
 • Ευχάριστο, δυναμικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας.

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ –ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται έως και τις 15 Ιουνίου 2021:

 1. Να συμπληρώσουν εδώ την ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ και
 2. Να αποστείλουν Βιογραφικό σημείωμα, Συνοδευτική επιστολή, Πτυχίο και Άδεια άσκησης επαγγέλματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
  info@nosilia.org.gr, με θέμα τον κωδικό «ΦΥΣ».