ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL info@nosilia.org.gr
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ 2102112395
ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

Δωρεάν Υπηρεσίες

Η Ομάδα της Νοσηλείας σχεδιάζει, συμμετέχει και υποστηρίζει ένα σύνολο προγραμμάτων, με κεντρικό άξονα την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε συνολική φροντίδα στον ασθενή, στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης του ατόμου και παράλληλα να υποστηρίζουμε τα μέλη της οικογένειάς του.

Παρέχουμε δωρεάν κατ’ οίκον υπηρεσίες υγείας σε ενήλικες ασθενείς με καρκίνο, καρδιαγγειακά, αναπνευστικά, μεταβολικά, νευρολογικά, ψυχικά και άλλα χρόνια νοσήματα που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και δυσκολεύονται να μετακινηθούν (είτε λόγω νόσου ή λόγω ηλικίας).

Ανακουφιστική Φροντίδα

Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας πρόκειται για μια διεθνή κλινική πρακτική, η οποία στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους, όταν έρχονται αντιμέτωποι με χρόνιες ασθένειες.
Σκοπός της είναι να προλάβει και να ανακουφίσει το ‘υποφέρειν’ με την έγκαιρη αναγνώριση, άριστη αξιολόγηση και θεραπευτική αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου και όλων των άλλων συμπτωμάτων, προβλημάτων και αναγκών, σωματικών, ψυχοκοινωνικών και πνευματικών (pain relief and palliative care. Geneva; World Health Organization: 2002).

Οι ασθενείς και οι οικογένειες που χρειάζονται Ανακουφιστική Φροντίδα (ΑΦ) ετησίως στη χώρα μας είναι 120.000-135.000 και το 95% αυτών θα μπορούσαν να λαμβάνουν ΑΦ στο σπίτι τους (Έκθεση Εθνικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη &Υλοποίηση Εθνικής Στρατηγικής για την ΑΦ στην Ελλάδα, Υπ.Υγείας-2018)

Η Νοσηλεία παρέχει ΔΩΡΕΑΝ κατ’ οίκον βασική Ανακουφιστική Φροντίδα  σε ενήλικες ασθενείς που ζουν με σύνθετες, πολυπαραγοντικές, πολυσυστηματικές νόσους και παράλληλα υποστηρίζει τα μέλη των οικογενειών τους που επηρρεάζονται από την νόσο.

Μέσω των προγραμμάτων που υλοποιεί, παρέχει εξατομικευμένη ποιότητα φροντίδας στους ασθενείς, συμπληρωματικά με την αγωγή από τον θεράποντα ιατρό τους, στο πλαίσιο προαγωγής της ολιστικής προσέγγισης του ατόμου προκειμένου αυτοί να ανακουφιστούν όχι μόνο από τον πόνο, αλλά και από όλα τα άλλα συμπτώματα που αντιμετωπίζουν, παραμένοντας όσο το δυνατόν περισσότερο στη θαλπωρή του σπιτιού τους.

Βασικός στόχος των προγραμμάτων ΑΦ είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών που χρειάζονται κατ’ οίκον ΑΦ και η υποστήριξη των μελών της οικογένειάς τους.

Επιμέρους στόχοι:
-Η πρόληψη, ο έγκαιρος εντοπισμός, η θεραπεία, η ανακούφιση του πόνου και άλλων σωματικών/ψυχοκοινωνικών προβλημάτων,
-Η δημιουργία ενός υποστηρικτικού δικτύου (σύλλογοι ασθενών, κοινωνικές υπηρεσίες, νοσοκομεία, εθελοντές κ.ά.).

Τα οφέλη είναι πολλαπλά τόσο για τους ίδιους τους ασθενείς, τις οικογένειές τους αλλά και το κράτος.

Ενδεικτικά οφέλη:

-Αποφυγή κινδύνων από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις/τραυματισμούς,
-Διατήρηση της οικογενειακής συνοχής, σωστή πληροφόρηση, ψυχοκοινωνική στήριξη,
-Αξιοπρεπής κατάληξη ασθενούς τελικού σταδίου, υποστήριξη οικείων,
-Εξοικονόμηση χρόνου/πόρων για την οικογένεια και το ΕΣΥ (μείωση απασχόλησης ασθενοφόρων, αποσυμφόρηση/καλύτερη αξιοποίηση νοσοκομειακών κλινών).

Η Διεπιστημονική Ομάδα της Νοσηλείας αποτελείται από ποικίλες ειδικότητες επαγγελματιών, εθελοντές και εργαζόμενους:

-Ιατρούς,

-Νοσηλευτές,
-Ψυχολόγους,
-Φυσικοθεραπευτές,
-Κοινωνικούς Λειτουργούς,
-Επιστημονικά Υπεύθυνους και Διοικητικά Υπεύθυνους επαγγελματίες.


Δείτε τα Κριτήρια Ένταξης πατώντας εδώ.