ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL info@nosilia.org.gr
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ 2102112395
ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

Προσλαμβάνουμε υπάλληλο για Γραμματειακή υποστήριξη!

 

Αγγελία Πρόσληψης

Ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «Νοσηλεία» προτίθεται να προσλάβει εργαζόμενο/η με σύμβαση πενθήμερης ημι-απασχόλησης και ικανοποιητική αμοιβή με καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν και πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα που θα βρουν εδώ (έως και τις 27/06/2019).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

  1. Μαζί με τη συμπληρωμένη online φόρμα, να αποσταλεί έως και 27/06/2019 στο info@nosilia.org.gr με θέμα «CVAD», το βιογραφικό και ό,τι δικαιολογητικά θεωρείτε απαραίτητα.
  2. Το συνολικό μέγεθος των συνημμένων αρχείων να μη υπερβαίνει το 1,5ΜΒ.
  3. Να συμμετάσχουν σε Test γνώσεων των προγραμμάτων Word και Excel και στις απαραίτητες συνεντεύξεις.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

-Γραμματειακή υποστήριξη
(υποδοχή – διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου – σύνταξη επιστολών και δελτίων τύπου – διαχείριση αλληλογραφίας – τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων καταγραφής – υποστήριξη δράσεων – υποστήριξη στη διαχείριση Media κ.α.)
-Προετοιμασία reports / έκδοση στατιστικών έργου
-Διαχείριση ταμείου Γραφείου
-Υποστήριξη στη λειτουργία της Κοινωνικής αποθήκης του Οργανισμού.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

Ευχάριστη και ευγενική προσωπικότητα με θετική διάθεση και πνεύμα συνεργασίας
Ικανότητα οργάνωσης, σωστή διαχείριση του χρόνου και αποτελεσματική ιεράρχηση προτεραιοτήτων
Οξεία αντίληψη και ορθή εκτίμηση των καταστάσεων
Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και εχεμύθεια
Άριστη γνώση και πρακτική εξάσκηση στη χρήση του Η/Υ, του διαδικτύου, του Ms Office
Πολύ καλή γνώση (γραπτή και προφορική) της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
Πτυχίο ΤΕΙ /ΑΕΙ
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Ευχέρεια λόγου, άνεση στις κοινωνικές επαφές.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

ECDL
Γνώσεις επεξεργασίας φωτογραφίας και άλλων προγραμμάτων σε Η/Υ
Προϋπηρεσία σε παρόμοιες αρμοδιότητες
Βασικές γνώσεις λογιστικών
Δίπλωμα οδήγησης
Συστάσεις.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ :

Ποικίλη και ενδιαφέρουσα εργασιακή απασχόληση με συγκεκριμένα καθήκοντα σε ένα κλίμα ομαδικής και υπεύθυνης εργασίας
Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Δυνατότητες ανάπτυξης και εξέλιξης με δωρεάν συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια
Σοβαρότητα, συνέπεια και τήρηση των συμφωνηθέντων.