ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL info@nosilia.org.gr
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ 2102112395
ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

Τηλεϊατρική – Ψηφιακή Κλινική

Η ανάγκη
Στο πλαίσιο της πανδημίας του COVID-19, πολλοί ασθενείς με χρόνια νοσήματα, ειδικότερα οι ηλικιωμένοι και εκείνοι που είναι κλινήρεις ή δύσκολα μετακινούνται, δεν είναι εύκολο να μεταβούν σε κρατικές δομές προκειμένου να φροντίσουν την υγεία τους.
Στον ιδιωτικό τομέα το κόστος των υπηρεσιών είναι δυσβάστακτο και όσοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να το καλύψουν, εγκαταλείπονται στη μοίρα τους με ολέθριες συνέπειες για την ποιότητα της ζωή τους ακόμη και για την ίδια τους τη ζωή.

Λύση
Για τις ανάγκες αυτών των συνανθρώπων μας, ενισχύσαμε τις δωρεάν κατ’ οίκον υπηρεσίες μας με τεχνολογικά προηγμένες, καινοτόμες λύσεις.

Δημιουργήσαμε μία Ψηφιακή κλινική που περιλαμβάνει Επαγγελματίες Υγείας διαφορετικών ειδικοτήτων οι οποίοι προέρχονται από το προσωπικό και το εθελοντικό δίκτυο της Νοσηλείας.
Το εθελοντικό δίκτυο των επαγγελματιών Υγείας της Νοσηλείας αποτελείται από 35 σταθερούς εθελοντές (μέχρι σήμερα), με περισσότερες από 25 διαφορετικές ειδικότητες Ιατρών αλλά και Ψυχολόγους, Φυσικοθεραπευτές, Νοσηλευτές και Κοινωνικούς Λειτουργούς.

Στόχοι του προγράμματος
-Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των χρόνιων ασθενών και των ηλικιωμένων με την παροχή νοσηλείας και φροντίδας στο αρεστό οικείο περιβάλλον τους.
-Η ιατρο-νοσηλευτική κάλυψη των ασθενών αυτών κατ’ οίκον, σε συνέχεια της νοσοκομειακής τους περίθαλψης, τους παρέχει αφενός ποιότητα ζωής αλλά και επιπλέον στήριξη ώστε να αντιμετωπίσουν κατά το δυνατόν καλύτερα τα συμπτώματα της νόσου, τόσο οργανικά όσο και ψυχοκοινωνικά.
-Η αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού που ωφελείται από το έργο της Νοσηλείας. Το πρόγραμμα αρχικά θα υλοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, επιδιώκοντας να βρει υποστηρικτές ώστε να επεκταθεί σταδιακά σε όλη την Αττική.
-Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών της οικογένειας των ασθενών, των ταλαιπωρημένων συνοδών, που ασχολούνται με τη φροντίδα τους.
-Η ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς και η ποιοτική αναβάθμισή τους.

Η Ψηφιακή Κλινική παρέχεται στους ασθενείς των προγραμμάτων της Νοσηλείας μέσω του προγράμματος e- Φροντίδα Υγείας.