ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL info@nosilia.org.gr
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ 2102112395
ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

Συμμετοχή της Νοσηλείας σε Διάλογο για τη Μακροχρόνια Φροντίδα στην Ελλάδα

Πρόσφατα, η Νοσηλεία συμμετείχε ως εμπειρογνώμονας με 23 χρόνια εμπειρίας στον τομέα, σε έναν εποικοδομητικό διάλογο για τη χάραξη εθνικών πολιτικών για τη μακροχρόνια φροντίδα.
Ο βασικός μας στόχος ήταν να συμφωνήσουμε στους βασικούς τομείς δράσης για τον μετασχηματισμό του συστήματος μακροχρόνιας φροντίδας στην Ελλάδα.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την ομάδα για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών του ΠΟΥ/Ευρώπης στην Αθήνα, σε συνεργασία με την ομάδα Health Workforce and Service Delivery (HWD) του ΠΟΥ/Ευρώπης, στο πλαίσιο του έργου HEALTH-IQ.
Ελπίζουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός ποιοτικού και αποτελεσματικού συστήματος μακροχρόνιας φροντίδας στη χώρα μας!

World Health Organization Country Office in Greece, WHO Regional Office for Europe  Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Γενική Γραμματεία Συντονισμού.

#Nosilia #palliativeCareAtHome #HealthCareAtHome