ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL info@nosilia.org.gr
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ 2102112395
ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

Τέσσερις (4) θέσεις εργασίας για Λειτουργούς Υγείας στη Νοσηλεία

Ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «Σύλλογος Νοσηλεία» προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων εργασίας για το Πρόγραμμα με τίτλο:
«Γήρας Τιμάν –Υποστηρικτική και Ανακουφιστική κατ’ οίκον φροντίδα χρονίως πασχόντων ηλικιωμένων».

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η Νοσηλεία είναι πιστοποιημένος Οργανισμός και έχει λάβει πολλές διακρίσεις. Δραστηριοποιείται από το 2001 στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και αποσκοπεί στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου παρέχοντας δωρεάν κατ’ οίκον νοσηλεία και φροντίδα σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα και ηλικιωμένους με κινητικά και κοινωνικο- οικονομικά προβλήματα.
Η βασική Διεπιστημονική Ομάδα της Νοσηλείας αποτελείται από Γιατρούς και Νοσηλευτές ενώ την πλαισιώνουν Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Φυσικοθεραπευτές και άλλες ειδικότητες.

Το Πρόγραμμα «Γήρας Τιμάν» θα έχει άμεση έναρξη και θα παρέχει κατ’ οίκον Υποστηρικτική και Ανακουφιστική Φροντίδα σε χρονίως πάσχοντες ηλικιωμένους.
Η Διεπιστημονική Ομάδα Λειτουργών Υγείας του Προγράμματος θα αποτελείται από εννέα (9) μέλη, στα οποία θα δοθεί η δυνατότητα να παρακολουθήσουν ειδικό Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κατ’οίκον Ανακουφιστική Φροντίδα.

Ακολουθεί περιγραφή των θέσεων εργασίας.

1) ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ- ΚΩΔΙΚOΣ ΘEΣΗΣ: «ΝΟΣ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η πρόσκληση αφορά σε μία (1) θέση Νοσηλευτή-τριας ΠΕ/TE, με πλήρη 5νθήμερη πρωινή απασχόληση (9-5 μ.μ.) και σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (10 μήνες) με προοπτική ανανέωσης.

ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Πραγματοποίηση κατ΄ οίκον επισκέψεων στους ασθενείς του Προγράμματος στην περιοχή της Αθήνας
 • Εκτέλεση όλων των πράξεων νοσηλευτικής αρμοδιότητας
 • Εκτίμηση των αναγκών φροντίδας των ασθενών, βάσει σταθμισμένων διεθνών κλιμάκων
 • Εκπαίδευση και συμβουλευτική των φροντιστών/οικείων των ασθενών
 • Χρήση ψηφιακών εργαλείων και της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας παρακολούθησης ασθενών
 • Άμεση συνεργασία με τη Διεπιστημονική Ομάδα του Προγράμματος.

 

ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής ΠΕ/ΤΕ, ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή
 • Επαγγελματική εμπειρία στην άσκηση Νοσηλευτικής
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Ενσυναίσθηση, οργανωτικές ικανότητες, διαχείριση χρόνου, δεξιότητες επικοινωνίας, ικανότητα συνεργασίας
 • Απολυτήριο στρατού ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής (για τους άνδρες).

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Προϋπηρεσία/ εξειδίκευση στην Ανακουφιστική Φροντίδα
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Ταυτότητα μέλους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος
  (Ε.Ν.Ε.)
 • Συστατικές επιστολές σχετικές με το αντικείμενο εργασίας
 • Εθελοντισμός – πρακτική άσκηση.

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Εκπαίδευση
 • Ικανοποιητικές αποδοχές
 • Ευχάριστο, δυναμικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ –ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται έως και τις 31 Μαΐου 2020:
1. Να συμπληρώσουν εδώ την ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ και
2. Να αποστείλουν Βιογραφικό σημείωμα, Συνοδευτική επιστολή, Πτυχίο και Άδεια άσκησης επαγγέλματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
info@nosilia.org.gr, με θέμα τον κωδικό «ΝΟΣ».

 

2) ΙΑΤΡΟΣ- ΚΩΔΙΚOΣ ΘEΣΗΣ: «ΙΑΤ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η πρόσκληση αφορά σε μία (1) θέση Ιατρού μερικής απασχόλησης για 10 μήνες με προοπτική ανανέωσης.

ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Πραγματοποίηση κατ΄ οίκον επισκέψεων ή/και τηλεσυνεδριών στους ασθενείς του Προγράμματος, στην περιοχή της Αθήνας
 • Εκτίμηση των ιατρικών αναγκών των ασθενών και συνεργασία με την υπόλοιπη Διεπιστημονική Ομάδα του Προγράμματος.

 

ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Ιατρικής
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Ειδικότητα Παθολόγου ή Παθολόγου- Ογκολόγου, Γενικού Ιατρού
 • Ταυτότητα μέλους Ιατρικού Συλλόγου
 • Ενσυναίσθηση, οργανωτικές ικανότητες, διαχείριση χρόνου, δεξιότητες επικοινωνίας, ικανότητα συνεργασίας
 • Απολυτήριο στρατού ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής (για τους άνδρες).

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Εθελοντική ενασχόληση στον τομέα μη κερδοσκοπικών οργανώσεων
 • Συστατικές επιστολές.

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Ευελιξία στο ωράριο απασχόλησης
 • Εκπαίδευση
 • Ικανοποιητικές αποδοχές
 • Ευχάριστο, δυναμικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ –ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται έως και τις 31 Μαΐου 2020:
1. Να συμπληρώσουν εδώ την ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ και
2. Να αποστείλουν Βιογραφικό σημείωμα, Συνοδευτική επιστολή, Πτυχίο και Άδεια άσκησης επαγγέλματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
info@nosilia.org.gr, με θέμα τον κωδικό «ΙΑΤ».

 

3) ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΚΩΔΙΚOΣ ΘEΣΗΣ: «ΨΥΧ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η πρόσκληση αφορά σε μία (1) θέση Ψυχολόγου μερικής απασχόλησης για 10 μήνες με προοπτική ανανέωσης.

ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Πραγματοποίηση κατ΄ οίκον συνεδριών ή/και τηλεσυνεδριών) για την υποστήριξη χρονίως πασχόντων ηλικιωμένων ή/και των μελών της οικογένειάς τους (φροντιστές), στην περιοχή της Αθήνας
 • Συνεργασία με την υπόλοιπη Διεπιστημονική Ομάδα του Προγράμματος.

 

ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Ψυχολογίας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Εργασιακή εμπειρία
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Ενσυναίσθηση, οργανωτικές ικανότητες, διαχείριση χρόνου, δεξιότητες επικοινωνίας, ικανότητα συνεργασίας
 • Απολυτήριο στρατού ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής (για τους άνδρες).

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Εμπειρία στην ψυχολογική υποστήριξη χρονίως πασχόντων
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Εθελοντική ενασχόληση στον τομέα μη κερδοσκοπικών οργανώσεων
 • Συστατικές επιστολές.

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Ευελιξία στο ωράριο απασχόλησης
 • Εκπαίδευση
 • Ικανοποιητικές αποδοχές
 • Ευχάριστο, δυναμικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ –ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται έως και τις 31 Μαΐου 2020:
1. Να συμπληρώσουν εδώ την ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ και
2. Να αποστείλουν Βιογραφικό σημείωμα, Συνοδευτική επιστολή, Πτυχίο και Άδεια άσκησης επαγγέλματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
info@nosilia.org.gr, με θέμα τον κωδικό «ΨΥΧ».

 

4) ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ – ΚΩΔΙΚOΣ ΘEΣΗΣ: «ΦΥΣ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η πρόσκληση αφορά σε μία (1) θέση Φυσικοθεραπευτή μερικής απασχόλησης για 10 μήνες με προοπτική ανανέωσης.

ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Πραγματοποίηση κατ΄ οίκον συνεδριών φυσικοθεραπείας για την υποστήριξη χρονίως πασχόντων ηλικιωμένων ασθενών, στην περιοχή της Αθήνας
 • Συνεργασία με την υπόλοιπη Διεπιστημονική Ομάδα του Προγράμματος.

 

ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Εργασιακή εμπειρία
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Ενσυναίσθηση, οργανωτικές ικανότητες, διαχείριση χρόνου, δεξιότητες επικοινωνίας, ικανότητα συνεργασίας
 • Απολυτήριο στρατού ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής (για τους άνδρες).

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Εθελοντική ενασχόληση στον τομέα μη κερδοσκοπικών οργανώσεων
 • Συστατικές επιστολές.

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Ευελιξία στο ωράριο απασχόλησης
 • Εκπαίδευση
 • Ικανοποιητικές αποδοχές
 • Ευχάριστο, δυναμικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ –ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται έως και τις 31 Μαΐου 2020:
1. Να συμπληρώσουν εδώ την ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ και
2. Να αποστείλουν Βιογραφικό σημείωμα, Συνοδευτική επιστολή, Πτυχίο και Άδεια άσκησης επαγγέλματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
info@nosilia.org.gr, με θέμα τον κωδικό «ΦΥΣ».