ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL info@nosilia.org.gr
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ 2102112395
ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

Νέα θέση εργασίας στη Νοσηλεία | Ψυχολόγος

Ο πιστοποιημένος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός Σύλλογος Νοσηλεία (www.nosilia.org.gr) αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια, για να καλύψει τη θέση του/της Ψυχολόγου με μερική απασχόληση.

Ο υποψήφιος/ η υποψήφια Ψυχολόγος θα είναι μέλος της διεπιστημονικής Ομάδας της Νοσηλείας και θα συνεργάζεται με όλες τις ειδικότητες (ιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές) πραγματοποιώντας κατ’ οίκον επισκέψεις στους ωφελούμενους των προγραμμάτων του Οργανισμού, στην περιοχή της Αθήνας.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες

 • Πραγματοποίηση κατ΄ οίκον συνεδριών ή/και τηλεσυνεδριών για την υποστήριξη χρονίως πασχόντων ασθενών ή/και των μελών της οικογένειάς τους (φροντιστές)
 • Συνεργασία με την υπόλοιπη Διεπιστημονική Ομάδα της Νοσηλείας
 • Χρήση ψηφιακών εργαλείων και της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας παρακολούθησης ασθενών.


Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 • Πτυχίο Ψυχολογίας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Εργασιακή εμπειρία
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Ενσυναίσθηση, οργανωτικές ικανότητες, διαχείριση χρόνου, δεξιότητες επικοινωνίας, ικανότητα συνεργασίας
 • Απολυτήριο στρατού ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής (για τους άνδρες).

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες

 • Εμπειρία στην ψυχολογική υποστήριξη χρονίως πασχόντων
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Εθελοντική ενασχόληση στον τομέα μη κερδοσκοπικών οργανώσεων
 • Συστατικές επιστολές.

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Ευελιξία στο ωράριο απασχόλησης
 • Ικανοποιητικές αποδοχές
 • Αστική ευθύνη
 • Εκπαίδευση
 • Ευχάριστο, δυναμικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας.

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ –ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται έως και τις 30/05/2023 να αποστείλουν Βιογραφικό σημείωμα, Συνοδευτική επιστολή, Πτυχίο και Άδεια άσκησης επαγγέλματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
info@nosilia.org.gr, με θέμα τον κωδικό «ΨΥΧ».