ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL info@nosilia.org.gr
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ 2102112395
ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

Οργανωτική Δομή

Οι άνθρωποι της «Νοσηλείας» συνεργάζονται με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία και τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού αποτυπώματος του Οργανισμού. Τα μέλη της Ομάδας μας συμμετέχουν διαρκώς σε εκπαιδευτικά προγράμματα Επαγγελματιών Υγείας και ενδυνάμωσης ικανοτήτων Στελεχών ΜΚΟ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εθελοντές και περιλαμβάνει τον Πρόεδρο, την Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, την Ταμία, την Αναπλ. Ταμία και τρία αναπληρωματικά μέλη.

Το επιστημονικό έργο του Οργανισμού σχεδιάζεται και συντονίζεται από ειδικούς επαγγελματίες υγείας και εγκρίνεται από πολυμελή Διεπιστημονική Επιτροπή.

Για τη στρατηγική ανάπτυξη του Οργανισμού συνεργάζεται το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση και η επίσης πολυμελής Συμβουλευτική Επιτροπή της “Νοσηλείας”.

Ο Οργανισμός απασχολεί 3 εργαζόμενους, φροντίζοντας να διατηρεί έναν σταθερό πυρήνα, με τους εθελοντές να συνεπικουρούν στο έργο τους.  Περισσότερα από 130 άτομα αποτελούν τη δεξαμενή των εθελοντών μας. Το ανθρώπινο δυναμικό της “Νοσηλείας” ενισχύεται από Project based εργαζόμενους/ συνεργάτες.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 2018