ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL info@nosilia.org.gr
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ 2102112395
ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

Tα καθυστερημένα γεύματα συνδέονται με αυξημένο καρδειαγγειακό κίνδυνο (ΚΑΚ)

Εκτός από ποιότητα του φαγητού, φαίνεται να είναι σημαντική η ώρα των γευμάτων, τα καθυστερημένα πρώτα και τελευταία γεύματα συσχετίζονται με αυξημένο ΚΑΚ ιδιαίτερα στις γυναίκες σύμφωνα με μια μεγάλη προοπτική μελέτη.

Μελετήθηκαν 103,389 άτομα , μέσης ηλικίας 42,6 χρ. και 76% γυναίκες όλοι εθελοντές στην μελέτη NutriNet-Sante. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν ερωτηματολόγια όπου εκτός από τα κοινωνικο-δημογραφικά στοιχεία, αφορούσαν τον τρόπο ζωής την φυσική δραστηριότητα, παρείχαν πληροφορίες για τα γεύματα και την ώρα, τα είδη φαγητού, τα φρούτα και τα κύρια καρδιοαγγειακά συμβάματα.

Οι ερευνητές αξιολόγησαν την σχέση μεταξύ της ώρας του πρωινού (πριν της 8πμ, 8-9, και μετα τις 9πμ) όπως και του δείπνου (πριν τις 8μμ, 8-9, μετα της 9μμ), τον αριθμό των ευκαιριακών μικρο-γεμάτων, την διάρκεια της νυκτερινής νηστείας (12 ώρες η λιγότερο, 12-13, πάνω από 13) με τον ΚΑΚ μαζί με ποικίλες άλλες πληροφορίες όπως το φύλο, ηλικία, κάπνισμα κλπ.

Κατά την διάρκεια της παρακολούθησης 7,2 χρόνια παρατηρήθηκαν 2036 καρδιο-αγγειακα επεισόδια, 988 εγκεφαλικά(ΑΕΕ) και 1071 στεφανιαία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Κάθε επιπλέον ώρα καθυστέρησης του πρωινού αύξανε τον ΚΑΚ ιδιαίτερα στις γυναίκες.

Κάθε επιπλέον ώρα καθυστέρησης του δείπνου συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για εγκεφαλικά . Αν το τελευταίο γεύμα γίνεται μετα της 9μμ σε σχέση το γεύμα πριν της 8μμ αυξάνεται ο κίνδυνος κατά 28%.

Δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ της συχνότητας ευκαιριακών μικρο-γευμάτων με τον ΚΑΚ.

Κάθε ώρα αύξησης της νυκτερινής νηστείας μειώνει τον κίνδυνο κατά 7% για εγκεφαλικά αλλά όχι τον συνολικό ΚΑΚ και τα στεφανιαία προβλήματα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι είναι προς όφελος μας αν συνηθίσουμε να τρώμε νωρίτερα να  έχουμε μεγαλύτερη νυκτερινή νηστεία να μην αποφεύγουμε το πρόγευμα που πρέπει να γίνεται νωρίς.

Η μελέτη έγινε από την Anna Polonar και συν, στην Βαρκελώνη από το Institute for Global Health and the Department of Experimental and Health Sciences.

Πηγή: Pauline Anderson, January 10,2024