ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL info@nosilia.org.gr
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ 2102112395
ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

Ο νέος στόχος για την αρτηριακή πίεση (ΑΠ) στην πρωτοβάθμια περίθαλψη

Oδηγίες για τα νέα επίπεδα στόχο για την ΑΠ όπως δόθηκαν από την Αμερικάνικη Ακαδημία Οικογενειακής Ιατρικής (AAFP).

Πριν από 10 χρόνια οι οδηγίες για τα επίπεδα την ΑΠ σε άτομα <60 χρ ήταν <140/90 και για τους >60 χρ <150/90.

Μετα την μελέτη SPRINT που περιελάβανε μόνο άτομα με αυξημένο καρδιοαγγειακό κίνδυνο το 2017 η Αμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία μείωσε τα επίπεδα <130/80.

Τώρα η AAFP προτείνει για την ΑΠ <140/90. Δεν είναι μικρή η αλλαγή αφού χρειάζονται επιπρόσθετα φάρμακα για να επιτυγχάνονται χαμηλότερα επίπεδα οπότε αυξάνονται και οι παρενέργειες.

Οι οδηγίες της AAFP αναφέρονται σε ενήλικες και υπέρταση, με και χωρίς καρδιοαγγειακή νόσο. Η μελέτη κρότησε 3,7 χρόνια και το 75% των ασθενών δεν είχε καρδιοαγγειακή νόσο.

Το κλειδί στην σύσταση τους είναι ότι ο στόχος ΑΠ <140/90 δεν έδειξε στατιστικά σημαντική μείωση στην θνησιμότητα. Σε σχέση με τις παρενέργειες οι χαμηλότεροι στόχοι είχαν αναμενόμενες αυξήσεις όχι όμως στατιστικά σημαντικές. Σοβαρές παρενέργειες θεωρούνται ο θάνατος ή επεισόδια που σε οδηγούν στο νοσοκομείο ή σημαντική ανικανότητα. Σε σχέση με τις άλλες παρενέργειες όπως η υπόταση και η λιποθυμία υπήρξε στατιστικά σημαντική αύξηση.

Ένα άλλο πρόβλημα για τον χαμηλότερο στόχο της ΑΠ είναι για τα επιπρόσθετα φάρμακα, όπου φάνηκε ότι αυξήθηκε στο οκταπλάσιο η εγκατάλειψή της θεραπείας τους.

Αναλύοντας την βιβλιογραφία η AAFP δεν βρήκαν διαφορά στην θνησιμότητα και στα εγκεφαλικά στα χαμηλότερα επίπεδα στόχο της ΑΠ, παρά μόνο όφελος κατά 13% σε σχέση με το έμφραγμα μυοκαρδίου.

Η Διεθνής Εταιρεία για την Υπέρταση συστήνει βασικό στόχο για την ΑΠ<140/90 για τα περισσότερα άτομα ενώ για τους <65χρ το 130/80. Η Αμερικάνικη Διαβητολογική Εταιρεία συστήνει για τους διαβητικούς ΑΠ<130/80 όπως και η αντίστοιχη εταιρεία για τα εγκεφαλικά όπως και τους ασθενείς που έχουν τεκμηριωμένα αρτηριοσκληρυντική καρδιοαγγειακή νόσο.

Ο γενικός όμως στόχος για τους υπόλοιπους προτείνεται ΑΠ<140/90.

Πηγή: Neil Skolnic, MD. Feb 02,2023.Medscape