ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL info@nosilia.org.gr
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ 2102112395
ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

Θέση Φυσικοθεραπευτή/τριας

Θέση Φυσικοθεραπευτή/τριας για πρωινή 5νθήμερη, πλήρη απασχόληση στον ΜΚΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑ (www.nosilia.org.gr)

Ο υποψήφιος/ η υποψήφια Φυσικοθεραπευτής/τρια θα είναι μέλος της διεπιστημονικής Ομάδας της Νοσηλείας και θα συνεργάζεται με όλες τις ειδικότητες (ιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές) πραγματοποιώντας κατ’ οίκον επισκέψεις στους ωφελούμενους των προγραμμάτων του Οργανισμού, στην περιοχή της Αθήνας.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες

 • Πραγματοποίηση κατ΄ οίκον συνεδριών φυσικοθεραπείας
 • Συνεργασία με την υπόλοιπη Διεπιστημονική Ομάδα της Νοσηλείας
 • Χρήση ψηφιακών εργαλείων και της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας παρακολούθησης ασθενών.


Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Εργασιακή εμπειρία
 • Άριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Ενσυναίσθηση, οργανωτικές ικανότητες, διαχείριση χρόνου, δεξιότητες επικοινωνίας, ικανότητα συνεργασίας
 • Συναισθηματική ανθεκτικότητα
 • Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων
 • Απολυτήριο στρατού ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής (για τους άνδρες).

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες

 • Δίπλωμα οδήγησης και ΙΧ
 • Αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά.
 • Συστατικές επιστολές.

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Εργασία 5νθήμερη (9:00-17:00)
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών βάσει προσόντων
 • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
 • Εκπαίδευση/Επιμόρφωση
 • Ευχάριστο, δυναμικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας σε έναν Οργανισμό με 23ετή εμπειρία στην κατ’ οίκον νοσηλεία και φροντίδα.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ –ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν Βιογραφικό σημείωμα, Συνοδευτική επιστολή και Άδεια άσκησης επαγγέλματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@nosilia.org.gr, με θέμα τον κωδικό «ΦΥΣ» έως τις 05/02/2024.

* Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα.