ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL info@nosilia.org.gr
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ 2102112395
ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

Οργανωτική Δομή – ΔΣ – Καταστατικό

Οι άνθρωποι της Νοσηλείας, συνεργάζονται με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία και τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού αποτυπώματος του Οργανισμού. Τα μέλη της Ομάδας μας συμμετέχουν διαρκώς σε εκπαιδευτικά προγράμματα Επαγγελματιών Υγείας και ενδυνάμωσης ικανοτήτων Στελεχών ΜΚΟ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) αποτελείται από εθελοντές και περιλαμβάνει τον Πρόεδρο, την Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, την Ταμία, την Αναπλ. Ταμία και τρία αναπληρωματικά μέλη.

Για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού συνεργάζονται το ΔΣ, οι Εθελοντές και οι Εργαζόμενοι της Νοσηλείας.
Ο Οργανισμός απασχολεί σταθερά 3 εργαζόμενους, φροντίζοντας να διατηρεί ένα βασικό πυρήνα και τα τελευταία χρόνια το ανθρώπινο δυναμικό της Νοσηλείας ενισχύεται από Project-based εργαζόμενους/ συνεργάτες.

Επίσης διαθέτει δύο πολυμελείς επιτροπές, μία Διεπιστημονική Επιτροπή και μία Συμβουλευτική Επιτροπή οι οποίες συμβάλλουν στο Επιστημονικό έργο και τη Στρατηγική ανάπτυξη του Οργανισμού.

Περισσότερα από 130 άτομα αποτελούν τη δεξαμενή των εθελοντών μας και υποστηρίζουν τον Οργανισμό τόσο στις Διοικητικές Λειτουργίες όσο και στα Προγράμματα φροντίδας ασθενών.
 

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Δρ Ιωάννης Π. Κωνσταντινίδης
Αντιπρόεδρος: Γεωργία Αμπουμόγλι- Γαλλιού
Γραμματέας: Γεώργιος Ρούσσος
Ταμίας: Σοφία Βαρβουτσή
Αναπλ. Ταμίας: Κωστούρου Ακριβή

Αναπληρωματικά Μέλη:
Αλεξάνδρα (Αλέκα) Μπέτη
Καλλιόπη Βαγιάνη Καραμπαλίκογλου
Σοφία Σαλτερή

Γενική Διευθύντρια: Όλγα Παπαδοηλιοπούλου
Υπεύθυνη Γραφείου: Ελένη Γκάτζιου
Συντονίστρια Προγραμμάτων φροντίδας υγείας: Κατερίνα Λιάκου

 

Η Οργανωτική δομή της Νοσηλείας

ΝΟΣΗΛΕΙΑ 2020 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ-pdf

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ