ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL info@nosilia.org.gr
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ 2102112395
ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

Προκήρυξη θέσεων εργασίας

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΣτηρίΖΟΥΜΕ αναζητάμε συνεργάτες επαγγελματίες υγείας για την ευρύτερη περιοχή του δήμου Αθηναίων.

Το πρόγραμμα ΣτηρίΖΟΥΜΕ είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας της «Νοσηλείας» (www.www.nosilia.org.gr), του Οργανισμού που προσφέρει δωρεάν νοσηλεία στο σπίτι και του ΚΕΦΙ (www.anticancerath.gr), του Οργανισμού που στέκεται δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς.

Και οι δυο Οργανισμοί, εδώ και χρόνια προσφέρουν δωρεάν αυτές τις υπηρεσίες σε όσους το έχουν ανάγκη.

Το πρόγραμμα θα παρέχει κατ’οίκον ιατρονοσηλευτική φροντίδα και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ογκολογικών ασθενών.

Αν θες να γίνεις μέλος της ομάδας μας, υπάρχουν οι εξής θέσεις εργασίας:

 

Θέσεις εργασίας:

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΚΩΔ. ΙΑ: Ιατρός (1 ή 2), 5νθήμερη/ 4ωρη ή 8ωρη υποστήριξη

Περιγραφή θέσης:

Ο Ιατρός θα παρέχει κατ’οίκον ιατρική στήριξη και φροντίδα ογκολογικών ασθενών. Οι ωφελούμενοι θα είναι ογκολογικοί ασθενείς σε όλα τα στάδια της νόσου.

Ο Ιατρός θα βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον θεράποντα Ιατρό κάθε ωφελούμενου, θα συνεργάζεται με τη Νοσηλεύτρια και την υπόλοιπη Διεπιστημονική ομάδα και θα είναι υπό την επίβλεψη του συντονιστή Ιατρού του προγράμματος.

Διάρκεια συνεργασίας: 6 μήνες (01/11/2017-30/04/2018), με προοπτική ανανέωσης.

 

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Ιατρικής

Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

Ειδικότητα Παθολόγου ή Παθολόγου- Ογκολόγου

Θετικό πνεύμα ομαδικής συνεργασίας

Ικανότητες ενσυναίσθησης και επικοινωνίας

 

Συνεκτιμημένα προσόντα:

Εργασιακή εμπειρία στον τομέα μη κερδοσκοπικών οργανώσεων

Εθελοντική εργασία

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email (info@fo1.sociality.gr)

βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη  «ΣτηρίΖΟΥΜΕ –ΚΩΔ. ΙΑ»έως  22/09/2017. 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΚΩΔ. ΝΟ: Νοσηλευτής/τρια (2), 5νθήμερη/ 8ωρη υποστήριξη

Περιγραφή θέσης:

Οι ωφελούμενοι ογκολογικοί ασθενείς που έχουν ανάγκη νοσηλείας και δυνατότητα συνέχισης της θεραπευτικής αγωγής στο σπίτι, με γνώμονα τις θεραπευτικές οδηγίες του θεράποντα Ιατρού, θα είναι από όλα τα στάδια της νόσου.

Ο Νοσηλευτής/τρια θα πρέπει να έχει την ικανότητα και την εμπειρία να δρα αυτόνομα και να καταστρώνει εξατομικευμένο σχέδιο νοσηλευτικής φροντίδας των ασθενών αυτών, που δυνητικά θα αφορά σε όλες τις νοσηλευτικές πράξεις αρμοδιότητάς του/της.

Παράλληλα να παρέχει εκπαιδευτικού τύπου συμβουλές, στους φροντιστές και σε άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος, σε ορθές πρακτικές υγείας και φροντίδας.

Η ομάδα των Νοσηλευτών θα είναι σε συνεργασία με τον Ιατρό του Προγράμματος, την υπόλοιπη Διεπιστημονική ομάδα και υπό την επίβλεψη του συντονιστή του έργου.

Διάρκεια συνεργασίας: 6 μήνες (01/11/2017-30/04/2018), με προοπτική ανανέωσης.

 

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Νοσηλευτικής Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι)

Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Τουλάχιστον διετή(2έτη) προϋπηρεσία στη κλινική νοσηλευτική και εμπειρία στην εκτέλεση όλων των νοσηλευτικών πράξεων

Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας με μικρή επίβλεψη

Αγάπη για την κατ’οίκον νοσηλεία

Θετικό πνεύμα ομαδικής συνεργασίας

Ικανότητες ενσυναίσθησης και επικοινωνίας

 

Επιθυμητά προσόντα:

Προϋπηρεσία σε ογκολογικά τμήματα

 

Συνεκτιμημένα προσόντα

Εργασιακή εμπειρία στον τομέα μη κερδοσκοπικών οργανώσεων

Εθελοντική εργασία

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email (info@fo1.sociality.gr)

βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη  «ΣτηρίΖΟΥΜΕ –ΚΩΔ. ΝΟ»έως  22/09/2017. 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΚΩΔ. ΨΥ: Ψυχολόγος (1), 5νθήμερη/ 8ωρη υποστήριξη

Περιγραφή θέσης:

Οι αρμοδιότητές του Ψυχολόγου περιλαμβάνουν την υποστήριξη των ασθενών και μελών των οικογενειών/φροντιστών τους.

Θα είναι σε άμεση συνεργασία με τον Κοινωνικό Λειτουργό, την Ιατρονοσηλευτική Ομάδα του προγράμματος, την υπόλοιπη Διεπιστημονική ομάδα και υπό την επίβλεψη του συντονιστή του έργου.

Διάρκεια συνεργασίας: 6 μήνες (01/11/2017-30/04/2018), με προοπτική ανανέωσης.

 

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Ψυχολόγου

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Άριστες ικανότητες ενσυναίσθησης και επικοινωνίας σε διάφορα επίπεδα με εκπροσώπους πολιτικής, φορείς, ιατρούς, και κυρίως ασθενείς και περιθάλποντες τους.

Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας με μικρή επίβλεψη

 

Συνεκτιμημένα προσόντα

Εργασιακή εμπειρία στον τομέα μη κερδοσκοπικών οργανώσεων

Εθελοντική εργασία

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email (info@anticancerath.gr)

βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη  «ΣτηρίΖΟΥΜΕ –ΚΩΔ. ΨΥ»έως 22/09/2017.

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΚΩΔ. ΚΛ: Κοινωνικός Λειτουργός (1), 5νθήμερη/ 8ωρη υποστήριξη

Περιγραφή θέσης:

Ο Κοινωνικός Λειτουργός θα έχει το ρόλο του μεσολαβητή, μεταξύ του ατόμου και της οικογένεια του με το εξωτερικό περιβάλλον με σκοπό την προστασία του και την επανένταξή του στο κοινωνικό σύνολο. Επίσης, οι αρμοδιότητές του θα περιλαμβάνουν την κοινωνική στήριξη των ασθενών και των οικογενειών/φροντιστών του και την ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους.

Θα είναι σε άμεση συνεργασία με τον Ψυχολόγο, την Ιατρονοσηλευτική Ομάδα του προγράμματος, την υπόλοιπη Διεπιστημονική ομάδα και υπό την επίβλεψη του συντονιστή του έργου.

Διάρκεια συνεργασίας: 7 μήνες (01/10/2017-30/04/2018), με προοπτική ανανέωσης.

 

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο κοινωνικής εργασίας

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Άριστες ικανότητες ενσυναίσθησης και επικοινωνίας σε διάφορα επίπεδα με εκπροσώπους πολιτικής, φορείς, ιατρούς, και κυρίως ασθενείς και περιθάλποντες τους

Εργασιακή εμπειρία στον τομέα μη κερδοσκοπικών οργανώσεων

Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας με μικρή επίβλεψη

 

Συνεκτιμημένα προσόντα

Εργασιακή εμπειρία στον τομέα μη κερδοσκοπικών οργανώσεων

Εθελοντική εργασία

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email (info@anticancerath.gr)

βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη  «ΣτηρίΖΟΥΜΕ –ΚΩΔ. ΚΛ», έως 18/09/2017.

 

Οι Οργανισμοί εξετάζουν κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα που απαιτεί η κάθε θέση εργασίας και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά τη διαδικασία εξέτασης των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.